200 M2 DAGLICHT FOTOGRAFIE STUDIO & EVENEMENT RUIMTE

Gæa studio is een fotostudio en evenementenruimte, onderdeel van De Achtertuin in Rotterdam.
Gæa is een lichte ruimte van 200 m2 en 5,65m hoog, die gebruikt kan worden voor o.a. foto/film producties,vergaderingen, workshops en andere evenementen. Met vintage stukken geselecteerd door Gæa bij Old North Interiors is Gæa een sfeervolle en comfortabele studio om je tijd in door te brengen.

DE RUIMTE
— 200 m2
— Hoogte: 5,65m
— Limbowand: 6 m x 6 m x 4 m
— Natuurlijk licht aanwezig 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

TARIEVEN, FACILITEITEN, APPARATUUR & ROUTEBESCHRIJVING

COMMERCIEEL TARIEF
€ 595 ex. BTW per dag of avond
€ 395 ex. BTW per halve dag

REDACTIONEEL TARIEF
€ 395 ex. BTW per dag of avond
€ 295 ex. BTW per halve dag


EVENEMENT & VERGADERINGEN TARIEF
Pers/PR evenementen, vergaderingen en andere evenementen in overleg. U kunt hierover contact met ons opnemen via info@gaeastudio.nl

UREN
Hele dag : 09.00 - 18.00
Halve dag : 09.00 - 13.00 / 13.30 - 18.00
Avonden (in overleg) : 18.00 tot 23.00
Overtijd zal in kosten worden gebracht, te beginnen met €50,00/uur en zal moeten worden overlegd.

AFZEGGINGEN
Tot 7 dagen voor de boeking kan een boeking geannuleerd worden. Bij een annulering minder dan 7 dagen voor een boeking zal er 50 procent in rekening worden gebracht. Wordt er korter dan 3 dagen voor de boeking geannuleerd dient het volledige bedrag te worden betaald.

FACILITEITEN
Geluidsinstallatie
Wifi
Tafel, stoelen en zithoek
Douches
Toiletten
Koelkast
Vaatwasser
Bestek
Servies
Koffie en thee

APPARATUUR
Fotografie en filmapparatuur op aanvraag
Catering op aanvraag
Frisdranken, wijn en bier op aanvraag

ROUTEBESCHRIJVING
Gæa is een centraal gelegen studio 5 minuten van het hart van Rotterdam in Kralingen (Rotterdam oost). De studio is gemakkelijk te bereiken met de auto, het OV of simpel weg met de fiets.

Centraal Station, 3,5 KM · Blaak Station, 2,3 KM · Snelweg, 2,4 KM · tramhalte Avenue Concordia, 150 M · Metrohalte Voorschoterlaan, 1,5 KM.

ALGEMENE VOORWAARDEN

GÆA STUDIO Rotterdam, 1-10-2019

1. HUURPERIODE
1.1 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde dagdelen of dag(en). Dagdelen beslaan de navolgende tijdsperiodes:

— van 8.30 uur t/m12.30 uur
— van 13.30 uur t/m 17.30 uur

Dag:
— van 8.30 uur t/m 17.30 uur

Op verzoek is uitloop van een dagdeel of dag mogelijk mits hier ruimte voor is, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van verhuurder.
1.2) De huurperiode geldt voor een minimum van 1 dagdeel.
1.3) Avond- of weekendtarief op aanvraag.
1.4) De reservering dient altijd bevestigd te worden per e-mail door verhuurder.
1.5) Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met de onderhavige algemene voorwaarden.
1.6) De huurder huurt de studio exclusief apparatuur en accessoires per dagdelen/dagen en dient het aantal gereserveerde dagdelen/dagen vooraf te voldoen op rekeningnummer: NL37INGB0006861813 t.a.v. Studio Reijs B.V. Niet-tijdige ontvangst van de te betalen huur leidt automatisch tot het niet gebruik kunnen maken van de studio, waarbij de overeengekomen huurpenningen wel verschuldigd blijven.
1.7) Wanneer de huurder door welke omstandigheden dan ook niet aanwezig kan zijn of verhinderd is gebruik te maken van de studio, is de verhuurder daar niet verantwoordelijk voor. Dat geldt ook indien de huurder de studio niet de gehele huurperiode gebruikt De huurder is in beide gevallen de volledige huurprijs verschuldigd.
1.8) Indien de huurder de studio te laat oplevert, dan is hij/zij direct een boete verschuldigd, tenzij toestemming is verleend door verhuurder. De boete bedraagt 200,00 euro en is direct verschuldigd.
1.9) Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de geboekte huurperiode is 50% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulering na 48 uur voor aanvang van de geboekte huurperiode wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

2. NADERE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST
2.1) De in de reservering bevestigde huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen en dieren die ten tijde van zijn/haar reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.
2.2) In het huurbedrag is inbegrepen: Het gebruik van de volgende ruimtes: studioruimte, limbowand, internetgebruik, keuken in de studio en toiletten/douches. Attributen en objecten uit “De Achtertuin” mogen niet verplaatst en gebruikt worden. Alles wat in de fotostudio staat dient in de studio te blijven staan mits schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3) Bij aankomst zal u een huurcontract aangeboden worden die huurder ter plaatse dient te ondertekenen. [opmerking legal: beter vooraf en digitaal onder bijsluiting van deze algemene voorwaarden]

3 . KOSTEN EN BETALINGEN
3.1) Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven. Dit geldt zowel voor de huurprijs, boetes als eventueel de catering en verhuur van apparatuur die hierbij geleverd kan worden.  
3.2) Verhuurder hanteert  de voorwaarde dat door huurder vooraf een borg ter grootte van 250,00 euro moet worden betaald. De huurder ontvangt het volledig bedrag terug als huurder de ruimte heeft gebruikt en in goede - dus zonder schade en/of vermissingen - oplevert bij de verhuurder.
3.3) Met deze borg is verhuurder gerechtigd (een deel van) eventuele schade, (en/of verlies) aan de studio, apparatuur en inrichting geheel of gedeeltelijk te verrekenen. Indien er schade is ontstaan tijdens het gebruik van de studio zullen de kosten worden berekend zoals hieronder in artikel 4 aangegeven.

4. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
4.1) De huurder is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of breuk en/of defect en/of verlies en/of diefstal van of aan de studio en/of apparatuur en/of inrichting en/of ruimte ontstaan tijdens de huurperiode. Beschadiging en vermissing dient door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht enige toepasselijke polisvoorwaarden van een eventuele verzekering van huurder. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk door verhuurder aan de politie gemeld.
4.2) De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij/zij voor zijn shoot toegang tot de studio verleent.
4.3) De huurder dient in bezit te zijn van een WA-verzekering of, indien van toepassing, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
4.4) De studio met apparatuur/inrichting /ruimte en accessoires) wordt voor ingebruikname door huurder en verhuurder gecontroleerd. Door ingebruikneming door huurder zonder verdere opmerking richting verhuurder heeft huurder de studio i goede staat aanvaardt. De fotostudio wordt in goed vertrouwen door verhuurder aan de huurder overgeleverd, en huurder dient de studio ook op deze manier in gebruik te nemen en daar als een goed huisvader mee om te gaan.
4.5) Naast het zorgvuldig gebruiken van de materialen wordt er van de huurder verwacht dat aan het eind van de huurperiode de studio met apparatuur/inrichting en accessoires schoon en in onbeschadigde en werkende toestand wordt opgeleverd. Indien de huurder de studio aan het einde van de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder verplicht om tevens de schoonmaakkosten te betalen van 25,- euro  per uur. Deze schoonmaakkosten kunnen door verhuurder worden verrekend met de borg.
4.6) De huurder dient vòòr eventueel gebruik van apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden. Indien er vooraf geen gebreken zijn gemeld zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen.
4.7) Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of worden geleend.

5. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING/ONTZEGGING TOEGANG STUDIO
5.1) Bij het niet naleven van de onderstaande huisregels en de onderhavige algemene voorwaarden kan verhuurder de huur tussentijds direct  beëindigen. De huurder is in dat geval desalniettemin het totale bedrag van de overeengekomen huurtermijn aan verhuurder verschuldigd, zonder enige verplichting een deel van de huurtermijn aan huurder terug te betalen.
5.2) Verhuurder is gerechtigd het aantal personen in de studio te limiteren. Verhuurder is ook gerechtigd personen die zich misdragen en/of die zich niet aan de onderhavige voorwaarden houden direct de toegang tot de studio direct te ontzeggen, zonder enige aansprakelijkheid voor verhuurder.

6. HUISREGELS VAN DE FOTOSTUDIO
— Op de ronding van de fotowand/limbowand mag niet worden gelopen. De ronde wand is namelijk erg kwetsbaar.
— Roken is NIET toegestaan in de studio. Roken kun je aan de achterzijde van het pand.
— De huurder zorgt zelf voor toezicht op de fotostudio.
— Het gebruik van drugs en alcohol is niet toegestaan.
— De geluidsapparatuur niet te hard aanzetten in verband met geluidsoverlast met de buren.
— Het is de bezoekers / gebruikers niet toegestaan zich ergens anders in het gebouw te bevinden dan alleen in de studio.
— Vuile vaat (kopjes/borden) graag in de vaatwasser plaatsen. Wij zetten de vaatwasser zelf aan.
— Na gebruik graag de studio weer netjes achtergelaten. Dat verhoogt het plezier van de volgende gebruiker.
— Toiletten/ douches bevinden zich op de gang en mogen gebruikt worden. mits deze schoon worden achtergelaten
— Visagisten kunnen gebruik maken van de ruimte in de studio.
— Laden en lossen mag op het binnenterrein. Parkeren is in deze zone niet toegestaan.
— Parkeren kan op de Oostzeedijk (let op: kentekenparkeren)

PRIVACY DISCLAIMER

De privacy wet (AVG) stelt onder andere een aantal eisen aan de manier waarop wij bij Studio Reijs B.V., tevens handelend onder de naam:
“Gaea Studio Rotterdam” en “Zahra Reijs” met de persoonsgegevens van derde partijen (huurders van de studio, modellen, opdrachtgevers, leveranciers, etc.) omgaan. Een van deze eisen is dat wij aan deze partijen uitleggen wat wij met hun persoonsgegevens doen en waarom. Het doel van dit privacy statement is dan ook om u als huurder, model, opdrachtgever, of leverancier hier een duidelijke uitleg over te geven. Op deze manier willen wij bovendien laten zien dat wij op een zorgvuldige en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens en rekening houden met de privacy van elke persoon met wie wij werken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact met ons opnemen (zie hieronder).

CONTACTGEGEVENS
Naam organisatie: Studio Reijs B.V. h.o.d.n.
Gaea Studio / Zahra Reijs
Naam contactpersoon: Zahra Reijs
E-mailadres contactpersoon: Zahrareijs@gmail.com

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens.
Wij verwerken diverse persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verwerken wij bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals foto’s en filmmateriaal.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?
Modellen/artiesten
Wij verwerken onder meer uw NAW-gegevens, telefoonnummer, een e-mailadres, eventueel foto- en filmmateriaal en een bankrekeningnummer.

Contactpersonen van onze klanten/opdrachtgevers (huurders van de studio, musea, modebedrijven, modebladen, kranten, fotografen, agentschappen, etc.)
Wij verwerken onder meer uw NAW-gegevens, telefoonnummer, een e-mailadres en bankrekeningnummer.

Leveranciers
Wij verwerken uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

WAAROM HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Volgens de AVG hebben wij duidelijke doelen nodig om uw persoonsgegevens te mogen vragen, bewaren en gebruiken. Wij verwerken (eventueel) uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

— het leveren van onze diensten;
— Om het afnemen van goederen en/of diensten mogelijk te maken.

OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAGEN BASEREN WIJ ONZE VERWERKINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
Naast een doel hebben wij ook een wettelijke grondslag nodig om uw gegevens te mogen verwerken. De verwerking van persoonsgegevens van modellen/artiesten met als doel onze diensten rechtstreeks aan deze modellen/artiesten te leveren is gebaseerd op de grondslag “overeenkomst”. Dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens van modellen/artiesten in opdracht van klanten/opdrachtgevers (zoals kranten en modebladen).
Het verhuren van onze studio en het afnemen van goederen en/of diensten is evenzeer op de grondslag overeenkomst gebaseerd. Met andere woorden, wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat wij dit met u of uw opdrachtgever zijn overeengekomen.
In een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij de opname van een portretfoto in onze online portfolio) wordt eerst toestemming aan het model gevraagd. Hier is de wettelijke grondslag voor deze verwerking toestemming. Deze toestemming mag altijd worden ingetrokken door het model tenzij er een andere schriftelijke afspraak is gemaakt.
U kunt zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief. De grondslag hiervoor is ook toestemming. U kunt zich altijd afmelden voor onze communicatie via de link onderaan elk ontvangen bericht.

WELKE ANDERE ORGANISATIES ONTVANGEN UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen alleen uw persoonsgegevens met andere partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier.
Met een derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens de AVG regels moet naleven. Hierbij valt te denken aan onze softwareleverancier die zorgdraagt voor de verwerking van het declaratiebeheer.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVEN DOORGEGEVEN AAN LANDEN BUITEN DE EU?
In het geval van het delen van persoonsgegevens met landen buiten de EU wordt nagegaan of er sprake is van een adequaatheidsbesluit. Indien dit niet het geval is, zullen er passende maatregelen worden getrofen.

HOE LANG MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
In principe niet langer dan voor ons nodig is. Voor bijna alle persoonsgegevens geldt dan ook dat wij die verwerken voor zolang als het zakelijke contact met u duurt. In een aantal gevallen gelden specifieke wettelijke bewaartermijnen waar wij ons aan moeten houden.

WELKE RECHTEN HEEFT U VOLGENS DE AVG?
Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:
— Het recht op informatie over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens;
— Het recht op inzage van uw gegevens;
— Het recht op correctie van foutieve gegevens;
— (In bepaalde gevallen) het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om “vergeten te worden”;
— Het recht op beperking van de gegevensverwerking (let op: dit recht kan slechts in sommige situaties worden ingeroepen);
— Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking (let op: er kan niet tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar worden gemaakt);
— Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
— (In bepaalde gevallen) het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, neem dan contact op met Zahra Reijs.

WAAR KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?
Als u, ondanks onze zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, toch een klacht op dit gebied hebt, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij gaan dan graag met u in gesprek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Contactgegevens van de AP vindt u op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.